3groessentandirmesserTandir-kniven består av en kåpa och själva maskinhuvudet.

Maskinhuvudet finns i tre olika storlekar. Vid köp av en Tandir-kniv är en av de tre storlekarna fast monterad.
Diametern för cirkelklingorna är:

  • 100 mm,
  • 120 mm eller
  • 140 mm.

Till varje knivdimension finns tillhörande cirkelklinga med passande skyddskåpa.

Använd knivar från TANDIR