3groessentandirmesserTandır-Bıçağı bir ana mahfazadan ve bir cihaz kafasından meydana gelmektedir.

Cihaz kafasını üç değişik büyüklükte temin etmek mümkündür. Tandir bıçağının satın alınması esnasında bu üç değişik kafadan birisi sağlam olarak bağlanmış olacaktır.
Bu esnada bıçakların çapı:

  • 100 mm,
  • 120 mm veya
  • 140 mm olmaktadır.

Bıçak kafası büyüklüğüne uygun olan daire bıçak, bıçak kapağı ile birlikte dâhildir.

TANDIR bıçaklarıyla kesin