werkstatt_2Ümit GmbH hjälper dig gärna med servicen runt din Tandir-kniv. Våra tjänster präglas av tillförlitlighet och snabbhet. Till servicen från Ümit GmbH räknas samtliga reparationer eller specialslipning av knivskivorna.

På Tandir-knivarna och tillhörande tillbehör lämnar vi en garanti på ett år (se även bruksanvisningen). Dessutom lämnar vi 6 månaders garanti på reparation. När garantitiden har löpt ut debiteras reparationskostnaderna. Kontakta oss gärna för att få ett kostnadsförslag! Använd vårt kontaktformulär eller e-postadress

Följande service-videor finns runt skötsel eller reparation av Tandir-kniven:

Bruksanvisning

werkstatt_1

Här kan du titta på bruksanvisningen till TANDIR-kniven, och vid behov också lagra den på din dator.

Denna PDF är frisläppt endast för visning på skärmen, och kan inte skrivas ut. Vid köp av en Tandir-kniv erhåller du denna bruksanvisning i tryckt form med din leverans.


Slipning av cirkelklingan

Demontering av en TANDIR-kniv

Montering av en TANDIR-kniv