* Priser plus moms och distributionskostnader
14,4 V/1000 mAh
48,00 €*
(2 batterier + laddare)
135,00 €*
15,00 €*
Modell 100 = 27,50 €*
Modell 120 = 30,00 €*
Modell 140 = 36,00 €*
Modell 100 = 23,55 €*
Modell 120 = 24,40 €*
Modell 140 = 30,00 €*
Modell 100 = 22,50 €*
Modell 120 = 23,00 €*
Modell 140 = 24,00 €*
2,75 €*
2,15 €*
8,75 €*
0,45 €*
Modell 100 eller 120
2,00 €*
4,50 €*
15 VDC 6 A
60,00 €*
HTD-240-3M-07 CXP
4,95 €*