* Priser plus moms och distributionskostnader
14,4 V/1000 mAh
48,00 €*
(2 batterier + laddare)
135,00 €*
19,80 €*
Modell 100 = 32,50 €*
Modell 120 = 34,50 €*
Modell 140 = 39,50 €*
Modell 100 = 28,50 €*
Modell 120 = 29,50 €*
Modell 140 = 34,00 €*
Modell 100 = 27,00 €*
Modell 120 = 27,00 €*
Modell 140 = 28,00 €*
3,50 €*
2,15 €*
11,95 €*
0,65 €*
Modell 100 eller 120
2,50 €*
4,95 €*
15 VDC 6 A
61,00 €*
HTD-240-3M-07 CXP
4,95 €*